P-P Klinika Kladno

Huťská 211
272 80 Kladno
tel.: 312 244 801, 312 619 181
fax: 312 244 821
cardiocentrum@cardiocentrum.cz ordinace.kladno@cardiocentrum.cz

Poliklinika Nové Strašecí

Čs. armády 414
271 01 Nové Strašecí
tel.: 313 511 816
fax: 313 511 817
cardiocentrum@cardiocentrum.cz ordinace.novestraseci@cardiocentrum.cz

Naše služby

Komplexní kardiologické vyšetření

Celkové klinické vyšetření specialistou – kardiologem se zaměřením na onemocnění srdce, tepen či žil u pacientů s již známým onemocněním nebo posouzení rizika vzniku kardiovaskulárního onemocnění u doposud zdravých jedinců.

Ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie – ECHO)

Ultrazvukové vyšetření k posouzení strukturálního stavu srdce – přítomnost jizvy po infarktu, zbytnění srdeční svaloviny levé komory (důsledek dlouhodobě nekorigované hypertenze) a posouzení plicní hypertenze při akutním či chronickém postižení plic. Dále detailní posouzení chlopenního aparátu se zaměřením na nedomykavos (insuficienci) nebo zúžení (stenozu) jednotlivých srdečních chlopní.

Ultrazvukové vyšetření tepen a žil (duplexní ultrasonografie – DUS)

Ultrazvukové vyšetření tepen dolních i horních končetin a zejména tepen zásobujících mozek (krkavic) k posouzení možného zúžení (stenozy) a tím ovlivnění rizika vzniku cévní mozkové příhody. Dále vyšetření žilního systému, hlavně žil dolních končetin, k vyloučení či potvrzení hluboké žilní trombozy s ovlivněním komplikací v podobě embolizace plicní a postrombotického syndromu.

Videoukázky

Ambulantní monitorování EKG (EKG Holter)

24hodinová monitorace EKG k odhalení poruch srdečního rytmu vyžadujících ovlivnění léky, implantaci kardiostimulátoru, implantaci kardioverteru/defibrilátoru nebo elektrofyziologické vyšetření na specializovaném pracovišti.

Ambulantní monitorování krevního tlaku (TK Holter)

24hodinová monitorace krevního tlaku v podmínkách běžného dne nemocného k posouzení závažnosti hypertenze, nebo posouzení účinnosti nasazené antihypertenzní medikace.

Ergometrické vyšetření

Vyšetření k posouzení reakce kardiovaskulárního aparátu na zátěž se zaměřením na odhalení možné ischemické choroby srdeční u doposud zdravých jedinců, nebo posouzení tolerance zátěže u nemocných s již proběhlým infarktem myokardu.